واشر لقی گیر

 واشر لقی گیر

تولید انواع واشر لقی گیر۱میل و ۳میل ۳۲و۳۶و۳۸و۴۲میل خروسک و پیم لنت تریلی

تولید کننده انواع واشر کامیون تریلی ماشین سنگین تولید واشر لقی گیر در ۴ سایز ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۲